Ondermers positief 1,5 meter samenleving

In totaal geeft ruim twee derde van alle ondernemers aan te verwachten (‘zeker’ of ‘waarschijnlijk’) te kunnen blijven bestaan in een anderhalvemetersamenleving. In de gezondheid en cultuur, sport en recreatie geldt dit voor vier op de tien ondernemers.

In de overige sectoren, waaronder de detailhandel, zijn de verwachtingen juist relatief positief. Uit de toelichting blijkt dat dat onder andere te maken heeft met (al dan niet verplichte) sluiting van het bedrijf, afwachting van het protocol of de onmogelijkheid om in alle ruimtes anderhalve meter afstand te kunnen bewaren. Een even groot deel geeft aan dat (nog) nog helemaal niet te hebben gedaan. Het merendeel van de Nederlandse ondernemers verwacht te kunnen (blijven) bestaan in de anderhalvemetersamenleving. Ongeveer een kwart geeft echter aan dat dat (‘zeker’ of ‘waarschijnlijk’) niet kan. Bijna één op de tien respondenten geeft aan het (nog) niet te weten.

In de horeca en persoonlijke dienstverlening zijn de verwachtingen het meest negatief; circa zes op de tien ondernemers verwacht niet te kunnen blijven bestaan.

Uit de peiling blijkt verder dat ongeveer vier op de tien ondernemers zijn bedrijf al volledig of grotendeels heeft ingericht of aangepast aan de anderhalvemetersamenleving. In de detailhandel geldt dat voor bijna driekwart van de bedrijven.

admin