1/2 winkeliers geen afspraken over huur

Over kwijtscheldingen zijn er vrijwel geen afspraken gemaakt. Veel winkeliers vragen zich af hoe de gemaakte afspraken afgehandeld en opgevolgd worden. De retailers die wel afspraken maakten, hebben vooral een (gedeeltelijke) opschorting gekregen over de maanden april en mei. Dit blijkt uit een uitvraag bij de achterban van koepelorganisatie Detailhandel Nederland.

Winkeliers geven aan dat opschorting slechts een tijdelijke oplossing is en dat er afspraken gemaakt dienen te worden over korting of kwijtschelding. Retailers vinden dat de pijn van deze enorm diepe crisis moet worden verdeeld.

Bijna alle winkeliers hebben contact gehad of gezocht met de verhuurder om een regeling te bespreken. Onderhandelingen lopen veelal uitermate stroef en vaak is er geen sprake van een gesprek of onderhandeling. Den Haag, 12 mei 2020 – De helft van de winkeliers heeft geen afspraken kunnen maken over opschorting van de huur. Bij sommige grote internationale verhuurders is het moeilijk om überhaupt met elkaar in dialoog te gaan.

Door het gebrek aan afspraken komt alle pijn terecht bij de Nederlandse winkeliers die op dit moment vechten om hun hoofd boven water te houden. Er wordt wel heel vaak melding gemaakt van een verstoorde communicatie. Er wordt zo spoedig om de tafel gezeten, om eind mei een resultaat te hebben zodat een vervolg op het Steunakkoord wordt getekend. Ze bieden werkgelegenheid aan zo’n 800.000 mensen in Nederland.

VERVOLG STEUNAKKOORD

Voor eind mei gaan Detailhandel Nederland, IVBN, Vastgoed Belang, VGO, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de NVB weer aan tafel om het vervolg op het Steunakkoord te bespreken om structurele oplossingen te bieden.

Er is enorm veel onzekerheid over de toekomst. De winkeliers vormen het kloppende hart van dorpen en steden. Kwijtschelding is hierbij voor veel winkeliers een belangrijke voorwaarde om continuïteit van bedrijfsvoering te kunnen bewerkstelligen.

admin